Sexuálna chuť u ľudí s depresiou

Sexuálna chuť u ľudí s depresiou

Odhaduje sa, že prinajmenšom 4% svetovej populácie trpí depresiou. Táto hodnota by však mohla byť vyššia, až 12%, pretože podľa špecialistov existuje veľa neagnovaných prípadov.

Sexuálna chuť do depresívnych ľudí: nové zistenia

Jedným z účinkov depresie je zníženie sexuálnej chuti, a to sa zhoršuje kvôli niektorým antidepresívnym liekom, ktoré vedú k zmenám vlastnej sexuálnej túžby.

Ángel Luis Montoj, výskumný koordinátor psychiatrickej služby nemocnice Salamanca, varuje, že štúdie ukazujú, že najpoužívanejšie antidepresíva, Tricyklic a SSRI spôsobujú zmeny sexuálnej odpovede u približne 50% liečených pacientov.

Tento jav je pozorovaný u pacientov bez ohľadu na ich pohlavie a zvyčajne je to aspekt podhodnotený lekárom, ale to môže dokonca poškodiť duševný stav pacienta, tiež narúša ich manželský vzťah, a teda ich túžba udržať vzťahy.

Podľa Montejo sa roztok nachádza pri liečbe duálnymi antidepresívami, stimuluje norepinefrín a serotonín ako kľúčové hormóny pri zlepšovaní nálady a následne sexuálnej chuti do jedla.